woensdag 5 november 2008

Directe woonomgeving

Onder de directe woonomgeving versta ik de wijk waarin je woont, het huis waarin je leeft en ook het dorp of de stad waarin je verblijft.
Hoe zie ik dat voor me? Mijn directe woonomgeving nu vind ik ideaal. Ik woon in een wijk met veel groen om de huizen heen en dat doet me goed. Ik merk dat sinds ik in de stad studeer. In de stad is zoveel van steen en beton. Ik ben al dat groen gewend en vind dat wel beter geloof ik.
De rust om ons huis heen is ook heerlijk! Ik vind de rust die je hier vind geweldig als ik uit Rotterdam thuis kom. In Rotjeknor hoor je altijd auto's rijden, altijd mensen praten. Als je hier op straat loopt hoor je niets...een enkele auto die eens voorbij tuft...Maar verder? Bijna niets. Weinig verkeer rijdt er hier. En dat is ook zo fijn. Je kunt hier genieten van de rust die hier heerst en inderdaad dat is mede te danken aan de mate waarin hier het verkeer langs rijdt. Had ik toevallig in een drukke straat gewoond? Dan had ik hier waarschijnlijk anders over gesproken. O ja, ik vergeet nog iets wat voor mij in een ideale woonomgeving hoort: spelende kinderen. Ik vind dat dat moet kunnen. In de stad kan dat natuurlijk wel, maar toch is dat anders. Het is toch heerlijk om buiten te zitten en kinderen plezier horen maken. Ik vind het fijn.
Ik vind het ook belangrijk dat er ruimte is in mijn woonomgeving. Veel troittoir waar je fatsoenlijk op kunt lopen en veel ruimte voor de huizen om je eigen mooie voortuintje in te richten.
Ik ben eigenlijk hartstikke tevreden met hoe ik nu woon. Ik zou niet zoveel willen veranderen, want ik heb nu nog niet eens alle goede punten opgenoemd. Een belangrijke die ik vergeten ben hier te noemen is de mate waarin het afval hier op straat te vinden is. Mijn antwoord hier op is NIET. Ik zal goed zoeken, maar hoe ik mijn best hier ook voor doe...ik zal weinig afval van de straat kunnen halen. Dit is ook weer een punt waarbij ik me in Rotterdam zo aan kan ergeren.

Ik zou mijn ideale woonomgeving later eigenlijk het zelfde willen zien. Misschien nog met iets meer bomen of een park in de buurt. Ik word gelukkig van groen kan je wel zeggen. Daarom hecht ik er later veel waarde aan dat dit ook aanwezig zal zijn.
Ik wil lekker in een dorp blijven wonen waar de rust heerst die ik hier ook heb. Wellicht blijf ik in het zelfde dorp wonen.
Ik vind het belangrijk dat er speelplaatsen zijn waar (mijn eventuele) kinderen kunnen spelen. Dit moet natuurlijk ook veilig kunnen.
Ik wil een in een woonwijk wonen die erg verzorgd aan doet waar gezellige voortuintjes elkaar afwisselen met wat pleintjes en bomen.
Er moet veel trottoir zijn waar op gelopen kan worden. Door iedereen.
Ook zou ik zo min mogelijk afval willen zien liggen op straat. Ik zou dit heel erg vinden. Vooral omdat ik het zelf zo erg vind om afval op straat te gooien.
Tot slot zou ik graag willen zien dat er in mijn latere woonomgeving niet te veel verkeer rijdt. En nu zult u misschien denken....Ja ze kan wel zo veel wensen hebben voor haar latere woonomgeving, maar ik vind dat dit redelijke eisen zijn voor een woonomgeving in een dorp.
Ja, ik zie mij zelf wel zitten later. Huisje, boompjes, beestjes...

Geen opmerkingen:

Blogarchief